r3
Invalid Email
Invalid Number

Wander Mulder

Sinds maart 2023 ben ik raadslid in onze gemeente met taakveld pastoraat. Dit houdt in dat alles wat met het geestelijke- en geloofsleven te maken heeft gecoördineerd moet worden en zowel het pastoraal team als ook het bezoekteam te begeleiden en te stimuleren.

Het is een prachtige taak geestelijke hulp te kunnen bieden aan zieken, thuis of in het ziekenhuis, en het bezoeken van bejaarden bij bijzondere gelegenheden. Ik beschouw dat als een opdracht dit door de Heer zelf aan de gemeente gegeven is.

De geestelijke zorg is niet alleen voor de leden, maar ook voor de vrienden, en voor allen die onze diensten bezoeken en aangeven pastorale zorg nodig te hebben.

Voor dit alles wil ik mij graag van harte inzetten.