In de gemeente zijn diverse activiteiten voor verschillende doelgroepen zoals Bijbelstudie, huiskringen, Rock Steady (jeugd) en 55+.

studie over de Heilige Geest

studie

4x dinsdagavond

van 19.30 tot 21.00 o.l.v. ds. Erik van Duyl

programma:
07-11 Beeldvorming omtrent de heilige Geest
23-01 Vervulling met de heilige Geest
23-04 Gaven van de heilige Geest
28-05 Vrucht van de heilige Geest
Uiteraard zijn de avonden toegankelijk voor een ieder.

De koffie en thee zijn gratis.