r6
Invalid Email
Invalid Number

Marian de Boer

Sinds 2022 ben ik raadslid in de gemeente.

In de Bijbel is er veel te vinden over hoe de eerste Christenen zich organiseerden in een gemeenschap. Uiteraard leven we in een andere tijd en context, maar we kunnen veel leren van de Christenen uit de Bijbel.
Het gaat vooral over hoe we met elkaar omgaan in goede en slechte tijden, het niet koesteren van wrok, maar elkaar kunnen vergeven. Omdat Jezus ons onze zonden heeft vergeven.

Als raadslid heb ik als taakveld Jeugd. Een mooie uitdaging om ruimte te maken voor jeugd binnen ‘de Regenboog’ zodat zij zich gezien voelen en antwoord krijgen op hun (geloofs)vragen.

Regelmatig gaan raadsleden in duo’s op huisbezoek bij broeders en zusters uit de gemeente.

We luisteren, praten en bidden dan met elkaar bij iemand thuis. Het is fijn te horen hoe men getuige is van zijn/haar geloof.

Ik werk graag vanuit opbouw en probeer altijd te kijken naar mogelijkheden binnen de beperkingen die je soms hebt in een kleine gemeente.

Het is een kleine gemeente waarin we omzien naar elkaar en fouten gemaakt mogen worden.

We zijn heel divers en verschillend maar samen als Christenen.


tags: créche kidskerk rock-steady