Home Over ons Activiteiten Agenda Diensten Links Contact

                        Klaas van Meijeren: Voorzitter

                        Taakveld: Toerusting, Onderwijs en

                                         Jeugdwerk


                    

                        Harold Dikken: Secretaris

                        Taakveld: Missie, Communicatie en

                                         Beheer


                        Fred van Brussel

                        Taakveld: Pastoraat


                        Wander Mulder: Penningmeester

                                                   Vice-voorzitter

                        Taakveld: Diaconaat


ONZE RAAD

ALS ER GEEN WIJZE RAAD IS, KOMT EEN VOLK TEN VAL, MAAR ER KOMT VERLOSSING DOOR EEN VEELHEID AAN RAADGEVERS.

SPREUKEN 11:14

(HSV)

© 2017 - Baptisten Gemeente Emmeloord “De Regenboog”

                        Erik van Duyl: Voorganger

                        Taakveld: Gemeenteopbouw en

                                         Vieringen

                       

voorzitter@bgdr.nl

voorganger@bgdr.nl

pastor@bgdr.nl

penningmeester@bgdr.nl

secr@bgdr.nl