Home Over ons Activiteiten Kairoscursus Agenda Diensten Links Contact

STUDIEAANBOD 2018-2019

© 2018 - Baptisten Gemeente Emmeloord “De Regenboog”

De Bijbelstudies worden gehouden, in principe elke tweede en vierde woensdag, van september tot en met juni.

Plaats: Achterzaal.

Voor de juiste data: zie AGENDA

Tweede woensdag van de maand - Toerusting vanuit Gods Woord

19.30 - 20.45 uur deelname zonder opgave

Leraar: ds. J.M. Zijlstra

Na een kort openingswoord -een ministudie- gaan we naar ons hoofdonderwerp: altijd een Bijbels onderwerp gerelateerd aan ons christelijk leven van hier en nu.

Bijvoorbeeld woensdag 12-9 ‘Lid van een club of de gemeente, wat is daar anders aan?’ Vervolgens doen we gedurende tien minuten een kleine quiz. Om te scoren? Om de beste te zijn? Niets van dat alles, de persoonlijke beantwoording is voor iedere deelnemer zelf, naar de score wordt niet gevraagd.

Vierde woensdag van de maand - Ontdek Gods Koninkrijk, ontmoet de Koning!

19.30 - 20.45 uur deelname zonder opgave

Wat we wel willen? Onze benodigde en nuttige parate kennis bijhouden en vergroten, vooral ons geloofsleven brandend houden. Sloten we eer-der af met een doxologie en vorig jaar met een bede, komend seizoen doen we dat met een woord van bemoediging. Alle onderdelen van ons samenzijn zijn tot opbouw van onszelf, tot heil voor de ander en tot eer van Hem Die wij dienen. Kom en wees trouw!

Ter ondersteuning is er materiaal onder gelijknamige titel. Kosten: € 6,–


1) Ontdek Gods Koninkrijk

2) Ontmoet de Koning

3) Het Koninkrijk is als …

4) Uw Koninkrijk kome …

5) Uw wil geschiedde …

6) Paspoort en stempel

7) Grenzen verleggen

8) De sleutels van het rijk

9) Israël en het Koninkrijk

10) … en Zijn gerechtigheid

26/09

24/10

28/11

19/12 3de!

23/01

27/02

27/03

24/04

22/05

19/06 3de!

Waar sprak Jezus over?

Wie is Jezus als Heer?

Wat zeggen de gelijkenissen?

Is het actualiteit of toekomst?

Waarmee dien je de Koning?

Wat maakt je een hemels burger?

Hoe ver reikt dit Koninkrijk?

Hoe zit het met de toegang?

Hoe verhouden zich deze twee?

Hoe zit het daarmee?

Leraar: ds. E. van Duyl